புத்தக வெளியீடு - 7

 

Web TV

உலகில் எப்பகுதியில் நீங்கள் இருந்தாலும்

இந்திய நேரப்படி தினமும் இரவு 8:00 - 8:30

http://www.livingjesus.tv

மற்றும்

புதன் இரவு 9:00 - 9:30

http://www.jtktv.org

சகோ. J. மெல்கிசேதேக்

செய்தியை கேட்கலாம்

Up Coming Meetings

 

 

  • ஜூலை 22 மேலப்பாளயம்
  • ஜூலை 26 பொட்டலூரனி
  • ஜூலை 27 வேப்பிலால்குளம்
  • ஜூலை 29 எலுக்கல்பட்டி
  • ஆகஸ்ட் 4-5 - சென்னை
  • ஆகஸ்ட் 18 - ஆழ்வார்நேரி

Contact Information

116, வார்த்தையே வாழ்வு ஊழியங்கள்

மூன்றடைப்பு அஞ்சல் - 627152

Phone: 0462-257230
Mobile:9443614676 / 9442157230

E-mail: melchijohn@gmail.com

melchi9160@hotmail.com